Heart4mind: Find Me

Het team Heart4Mind had het briljante idee om een gadget te ontwerpen waarmee je belangrijke voorwerpen via een app op je telefoon makkelijk terug kunt vinden. Op deze manier wordt het verband tussen de dagelijkse realiteit van het kwijtraken van je spullen in verband gebracht met het geheugenverlies dat gepaard gaat met Alzheimer. Helaas bleek het niet mogelijk deze gadget daadwerkelijk op de markt te brengen. Er is voor gekozen slechts één product op de markt te brengen, welke de Smart Socks zullen zijn.

Top