Bijeenkomsten 2014

Scale up: Kwartaalbijeenkomst 3

Vrijdag 26 september vond de derde kwartaalbijeenkomst van het Alzheimer Lab plaats op de mooie locatie van KPMG Plexus pal aan de Vecht. De teams werd gevraagd hun project te pitchen voor een panel van indrukwekkend kaliber. Onder andere konden de ‘high potentials’ rekenen op  adviezen van niemand minder dan Bernard Wientjes, Age Fluitman, Marco Keim, Maarten van Huijstee, en Wouter van de Bunt. Leendert Bikker was ook deel van de jury en gaf na de feedback een korte, inspirerende presentatie over succes en ondernemen. Ook Jip Samhoud en ex hockey international Floris Evers hebben met hun mooie presentaties de teams kunnen ondersteunen en inspireren. We kunnen terug kijken op een mooie, succesvolle bijeenkomst.

Crystallize: Kwartaalbijeenkomst 2

Het doel van de tweede bijeenkomst op vrijdag 20 juni was vooral het concretiseren van de goede ideeën. Tijdens deze bijeenkomst hebben de deelnemers kennis gemaakt met de ervaringsdeskundigen: mantelzorgers en dementiepatiënten. Door middel van een wandeling door Artis hebben zij ervaringen uitgewisseld en zijn zij geïnformeerd over de impact van dementie. Verder zijn deelnemers geïnspireerd door Mark Hillen (Co-founder Social Enterprise NL) en Marco Blom (Alzheimer Nederland), en hebben zij in teams de business plannen aangescherpt onder leiding van creatives van reclamebureau JWT en consultants van McKinsey & Company. De dag is wederom afgesloten met een pitch aan een expert panel. Al met al een inspirerende dag.

Kick off: Kwartaalbijeenkomst 1

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april vond de kick-off van het Alzheimer Lab plaats. Tijdens deze kick-off hebben de  deelnemers meer kennis verkregen over de ziekte van Alzheimer door presentaties van de deelnemende senior onderzoekers en van Wiesje van der Flier, hoofdonderzoeker van het VUmc Alzheimercentrum. Daarnaast hebben de deelnemers kunnen genieten van presentaties door Pieter Haasnoot, Peter Linde en Ilco van der Linde. De tweede dag van de kick-off, zaterdag 5 april, stond geheel in het teken van het genereren van ideeën voor het creëren van een social venture. De deelnemers (in teams) hebben in een ‘pressure cooker’ setting ideeën voor een social venture gegenereerd. Deze hebben zij in de vorm van een pitch gepresenteerd aan een expert panel, die de teams van nuttige feedback heeft voorzien. De deelnemers waren erg enthousiast, brachten positieve energie en toonden volledige betrokkenheid en inzet.

Top