Wat is Alzheimer?

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Dementie is een omschrijving van een complex van verschijnselen waarbij er verandering van gedrag en achteruitgang van de geestelijke vermogens optreedt. Vaak staan geheugenstoornissen op de voorgrond, maar er kunnen ook problemen zijn met andere vaardigheden. Zo kunnen er stoornissen zijn bij het uitvoeren van allerlei dagelijkse handelingen, zoals aankleden of koffie zetten. Ook kunnen er problemen zijn met taal, spraak, rekenen en het besef van tijd. Gedragsveranderingen kunnen bestaan uit passiviteit of initiatiefverlies, maar ook kan er bijvoorbeeld onrust, agressie en ontremming optreden. Er kan gesproken worden van dementie als deze problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het functioneren in het dagelijks leven belemmeren.

Zo’n 60-70% van de dementerende mensen heeft de ziekte van Alzheimer. De ziekte wordt veroorzaakt door abnormale eiwitstapeling in de hersenen met afname van hersencellen (degeneratie) als gevolg. De ziekte begint meestal in het gebied dat belangrijk is voor het geheugen (de hippocampus).

Leven met Alzheimer

Klachten en beloop

De ziekte van Alzheimer kan zich al openbaren op jonge leeftijd, maar komt het meeste voor boven het 70ste levensjaar. De ziekte van Alzheimer begint ongemerkt en verloopt met een geleidelijke achteruitgang. Wanneer de ziekte zich op jongere leeftijd openbaart, komt het echter regelmatig voor dat geheugenklachten niet op de voorgrond staan, maar bijvoorbeeld problemen met de waarneming, het handelen of het spreken. In de loop van de ziekte kunnen ook gedragsproblemen voorkomen, zoals agressie of afname van initiatief. De gemiddelde ziekteduur is tussen de 8 en 13 jaar.

 

Hoe kun je Alzheimer krijgen?

De oorzaak van Alzheimer is niet bekend. We weten dat er sprake is van stapeling van eiwitten (amyloïde en tau), maar waarom dit gebeurt is grotendeels nog een raadsel. De belangrijkste bepalende factor is leeftijd. In een minderheid van de gevallen (minder dan 5%) is een erfelijke mutatie verantwoordelijk voor het ontstaan van de ziekte. In dat geval ontstaat de ziekte op jonge leeftijd (gemiddeld tussen de 30 en 50 jaar) en komt Alzheimer bij meerdere personen in een familie voor.

 

Kun je Alzheimer behandelen?

De ziekte van Alzheimer is niet te genezen, maar wel te behandelen. Er zijn  geneesmiddelen die bepaalde symptomen bestrijden, maar de reactie hierop is per patiënt verschillend. Het is aan te bevelen geestelijk en lichamelijk actief te blijven en te zorgen voor een goede lichamelijke conditie en voedingstoestand.

Top