Het onderzoek

Hieronder staan enkele van de onderzoeken beschreven, die binnen het VUmc Alzheimercentrum worden gedaan. Voor een compleet overzicht kijkt u op www.alzheimercentrum.nl

Femke Bouwman

Hoewel Femke zich net als alle andere onderzoekers bezig houdt met meerdere projecten, is een van haar meest opvallende onderzoeken “an eye to the brain”.

Een van de belangrijkste kenmerken van de ziekte van Alzheimer is de opbouw van ‘alzheimer eiwit’ (de zogenaamde amyloïde plaques) in de hersenen. Door middel van kleuring met geelwortel (kurkuma, een kruid dat ook wel wordt gebruikt om rijst geel te kleuren) worden de amyloïde plaques zichtbaar gemaakt in het netvlies van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Hoewel het onderzoek in de beginfase is zou het revolutionair kunnen zijn voor de (vroeg)diagnostiek bij dementie.

Henne Holstege

Hoe komt het dat sommige mensen op hun 70e last krijgen van de verschijnselen van dementie, terwijl anderen zelfs na hun 100e nog helemaal helder zijn? Om erachter te komen welke factoren een rol spelen bij het gezond houden van de hersenen roepen we de hulp in van bijzondere mensen die heel oud zijn geworden zónder dementie verschijnselen. Immers, van hen kunnen we leren hoe oudere hersenen gezond functioneren. Van deze groep mensen brengt het 100-plus onderzoek het erfelijk materiaal en de moleculaire opmaak van de hersencellen in kaart. Hierin zitten belangrijke aanwijzingen over de moleculaire processen die dementie zou kunnen voorkomen. Vervolgens willen we achterhalen hoe deze processen anders verlopen tijdens de ontwikkeling van dementie. Uiteindelijk hopen we dat deze nieuwe inzichten bijdragen aan de ontwikkeling van een medicijn dat dementie tegengaat.

Voor meer informatie kunt u kijken op. www.100plus.nl

Evelien Lemstra

Evelien heeft zich binnen het Alzheimercentrum gespecialiseerd in vormen van dementie die gepaard gaan met bewegingsstoornissen, in het bijzonder Dementie met Lewy bodies.

Dementie met Lewy bodies (DLB) is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Maar helaas is hier veel minder over bekend. De diagnose DLB is niet altijd makkelijk te stellen door overlap met andere ziektebeelden. Daarom wordt er gezocht naar nieuwe biomarkers, met name in hersenvocht, die ervoor zorgen dat DLB beter herkend wordt. DLB heeft verschillende uitingsvormen. Het onderzoek probeert hier meer inzicht in te krijgen en richt zich daarbij met name op de vraag “als een patiënt ook nog andere schade in de hersenen heeft, welke invloed heeft dat op de symptomen en het beloop van DLB?”. Door dit onderzoek hoopt Evelien met haar onderzoeksteam bij te dragen aan een betere herkenning, begeleiding en behandeling van patiënten met DLB.

Yolande Pijnenburg

Yolande Pijnenburg houdt zich al enkele jaren bezig met de LOF (laat ontstaan frontaal syndroom)-studie. Deze studie focust zich op patiënten met gedragsverandering.

Aangezien gedragsverandering op middelbare-oudere leeftijd zowel een eerste teken kan zijn van dementie, als een uiting kan zijn van een psychiatrische aandoening, werken de neuroloog en psychiater in dit onderzoek nauw samen. Onderzocht wordt welke factoren (biologische parameters zoals MRI-scan, PET-scan en hersenvocht) en gedragskenmerken (apathie, ontremming en dwangmatigheid) voorspellend zijn voor de uiteindelijke diagnose. Overig onderzoek van Yolande Pijnenburg richt zich op het vinden van biomarkers voor fronto-temporale dementie (FTD), een vorm van dementie op jonge leeftijd die zich vrijwel altijd met gedragsverandering manifesteert, en op een educatieve interventie voor mantelzorgers van patiënten met een laat-ontstaan frontaal syndroom.

Niels Prins

Als directeur van het Alzheimer Research Center houdt Niels zich bezig met veel medicijnonderzoek. Het Alzheimer Research Center (ARC) is een onderzoekscentrum gespecialiseerd in klinische studies (‘trials’) met nieuwe medicijnen tegen de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Het ARC heeft een nauwe band met het VUmc Alzheimercentrum. In een van zijn recente studies doet Niels onderzoek naar medicijnen voor vasculaire dementie. Tijdens dit onderzoek wordt bekeken wat het effect is van twee bestaande medicijnen op de twee meest voorkomende symptomen van de ziekte: geheugenproblemen en problemen met planning en organisatie. Deze studie is een goed voorbeeld van het soort studies waar Niels zich mee bezig houdt.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.arconderzoek.nl

Top